Nyheter

Nyheter från RCC Väst

22
FEB

Väst

Aktuell forskning i västra sjukvårdsregionen

För att stärka den kliniska cancerforskningen i Västra sjukvårdsregionen har Regionalt cancercentrum väst tagit fram en sammanställning över pågående forskningsprojekt i västra sjukvårdsregionen.


20
FEB

Väst

Planering av snabba tider på radiologin

De standardiserade vårdförloppen kräver en stor arbetsinsats från alla som arbetar i cancervården, inte minst för radiologin i regionen. Verksamheterna arbetar intensivt med planering av snabba tider till undersökning.


16
FEB

Väst

Gällande riktlinje om registreringen av standardiserade vårdförlopp

Det är obligatoriskt att registrera start och avslut av patienter i standardiserade vårdförlopp (SVF) i Västra Götalandsregionen. Detta utgör en viktig del av uppföljningen av de standardiserade vårdprocesserna och är ett kriterium för tilldelning av statliga stimulansmedel.


14
FEB

Väst

”Vi har banat väg för ett nytt sätt att tänka i vården”

I ett tätt samarbete har Centre For Healthcare Improvement vid Chalmers och Regionalt cancercentrum väst skapat ramar för en bättre cancervård i Västsverige. Resultatet är en nyskapande cancerstrategi där patienten står i fokus, vården är mer sammanhållen och personalen ges stort utrymme i utvecklingsarbetet. "Tillsammans med CHI har vi banat väg för ett nytt sätt att tänka i vården", säger Nils Conradi, RCC Väst.


13
FEB

Väst

Enklare rapportering och utvärdering av strålbehandlingsdata

Strålbehandlingsavdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har påbörjat överföring av strålbehandlingsdata till MIQA. Det är ett lokalt databassystem för mellanlagring av information som ger vården, forskarna och företagen tillgång till enhetliga och jämförbara strålbehandlingsdata över landet.


6
FEB

Väst

Ny utbildning ska stärka kuratorers kompetens

Hösten 2017 startar en kompetenshöjande utbildning för kuratorer i cancervården. Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Målet är att stärka kuratorers kunskaper för att bättre kunna möta cancerberördas behov.

Väst

Stort behov av psykosocialt stöd

Lisa Fogelberg och hennes dotter Emma har genomlevt tre cancerresor tillsammans. Här berättar de om sina upplevelser, om behovet av psykosocialt stöd och vad de tycker att kuratorer som möter patienter och närstående ska tänka på.


26
JAN

Väst

Kontaktsjuksköterskor förbättrar vården

En ny omgång utbildade kontaktsjuksköterskor har tagit examen. Under avslutningsdagen presenterades hela 16 projekt som deltagarna arbetat med under utbildningen i syfte att förbättra omhändertagandet av cancerpatienter.


22
DEC

Väst

God jul och gott nytt år!

Här kommer en julhälsning från RCC Väst. Ett stort tack till alla vi har arbetat tillsammans med under 2016. Tillsammans gör vi cancervården ännu bättre!


20
DEC

Väst

Nytt nyhetsbrev ute

Nu är årets sista nyhetsbrev från RCC Väst publicerat.


14
DEC

Väst

Cancerberörda sätter ord på behov av psykosocialt stöd

I filmen ”TÄNK OM” sätter cancerberörda ord på behov som ligger till grund för förstudien om ett kraftens hus i Sjuhärad. Genom innovativa arbetssätt har olika lösningar för att utveckla psykosocialt stöd för alla cancerberörda undersökts.

Väst

Bättre stöd i fokus på prostatacancerdag

Som final för Mustaschkampen 2016 arrangerade RCC Väst, RCC Syd, Cancerkompisar, ProLiv Väst och Prostatacancerförbundet en fullspäckad utbildningsdag för medlemmar i Prostatacancerförbundets 26 föreningar.


16
NOV

Väst

RMR för långtidsuppföljning efter barncancer

Nu finns en regional medicinsk riktlinje för långtidsuppföljning efter barncancer som gäller för hela västra sjukvårdsregionen.


4
NOV

Väst

Nytt nyhetsbrev publicerat

Nu finns ett nytt nyhetsbrev från RCC Väst publicerat.

Väst

SU blir nationell vårdenhet för fem åtgärder i cancervården

I oktober besökte Regionala cancercentrum i samverkan Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att diskutera hur arbetet med nationell nivåstrukturering på sjukhuset fortlöper inför start den 1 januari 2017.


3
NOV

Väst

Cancer i fokus på föreläsning för allmänheten

I år handlade allmänhetens föreläsning i samband med forsknings- och kvalitetsdagarna vid SÄS om att förebygga cancer. RCC Väst gav stöd kring etik och evidens i planeringsarbetet.


28
OKT

Väst

Intensivt arbete för patienters möjlighet till rehabilitering

I september träffades den regionala arbetsgruppen för jämlik cancerrehabilitering för att utbyta erfarenheter och diskutera det fortsatta arbetet. Arbetsgruppen arbetar intensivt för att tydliggöra vikten av att alla cancerpatienter erbjuds rehabilitering både under och efter sin behandling.

Väst

Ny regional medicinsk riktlinje om mammografiscreening

Nu finns ett ny regional medicinsk riktlinje för mammografiscreening och radiologisk bröstdiagnostik.


29
SEP

Väst

Självtest ska ge fler kvinnor skydd mot livmoderhalscancer

I år får alla kvinnor i Västra Götalandsregionen som inte har tagit cellprov på minst sju år ett självtest för HPV-virus. Testet skickas hem via post till cirka 24 000 kvinnor och kan rädda liv.


1
SEP

Väst

Kortare väntetider vid utredning av cancer

För ett år sedan startade de första fem standardiserade vårdförloppen i Västra Götalandsregionen. Hittills har över 4000 patienter utretts, varav omkring 30 procent visade sig ha cancer. Samtidigt har utredningstiderna blivit kortare.