Nyheter

Nyheter från RCC Väst

29
MAR

Väst

Patientöversikt förbättrar vården vid avancerad prostatacancer

Bättre överblick av sjukdomsförloppet, ökad kvalitet i mötet med läkaren och större trygghet för patienten. Det är några fördelar med det nya verktyget Patientöversikt prostatacancer. Verktyget har tagits fram i samarbete med både patienter, sjuksköterskor, onkologer och urologer och ger helt nya möjligheter att utveckla vård och behandling av patienter med avancerad prostatacancer.


17
MAR

Väst

Nytt nyhetsbrev ute

Nu är årets andra nyhetsbrev från RCC Väst publicerat.


16
MAR

Väst

Nytt material om mat och cancer

Ett bildbaserat informationsmaterial som visar exempel på bra val i vardagen som minskar risken att få cancer har tagits fram tillsammans med hälsoguider i Östra Göteborg. Bilder och symboler visar vad som är bra att äta och vad man bör äta mindre av.


15
MAR

Väst

Hälsosam livsstil kan förebygga många cancerfall

En tredjedel av alla cancerfall bland de vanligaste cancertyperna har samband med matvanor, vikt och fysisk aktivitet, enligt WCRF. Rätt kunskap och metoder är viktigt om man vill främja hälsa i befolkningen, det framkom på konferensen Mat och cancer 2017.


14
MAR

Väst

Kvalitetspris för minskad dödlighet i äggstockscancer

Kvinnosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har lyckats sänka dödligheten i äggstocks- och äggledarcancer med 20 procent genom en centralisering av vården. Fler kvinnor opereras idag jämfört med för sex år sedan och tidsintervallet mellan kirurgi och kemoterapi har förkortats med 12 dagar.

Väst

Stora utmaningar för den palliativa vården

Den palliativa vården i Sverige har stora brister. Det konstaterar Socialstyrelsen i en utvärdering. Vården brister både i smärtlindring och stöd och information till patienter och närstående. Även Västra sjukvårdsregionen har en bra bit kvar innan de nationella målen nås, visar nya data från Palliativregistet.


13
MAR

Väst

Filmer från regiondag om standardiserade vårdförlopp

Nu kan du titta på de filmade presentationer från den regionala dagen om standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017. Dagen innehöll goda exempel och erfarenheter från vårdförlopp som implementerats under 2016 och dialog om standardiserade vårdförlopp som införs 2017.


7
MAR

Väst

Utredning ska säkra tillgång till strålbehandling

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har gett Regionalt cancercentrum väst i uppdrag att utreda behovet av strålbehandling i Västra sjukvårdsregionen. Målet är att ta fram en långsiktigt hållbar plan för att säkra patienternas tillgång till strålbehandling de kommande tio åren.


28
FEB

Väst

Nytt utseende på nyhetsbrevet

Årets första nummer av nyhetsbrevet är publicerat och har fått ett nytt mobilanpassat utseende.


22
FEB

Väst

Aktuell forskning i västra sjukvårdsregionen

För att stärka den kliniska cancerforskningen i västra sjukvårdsregionen har Regionalt cancercentrum väst tagit fram en sammanställning över pågående forskningsprojekt i regionen.


20
FEB

Väst

Planering av snabba tider på radiologin

De standardiserade vårdförloppen kräver en stor arbetsinsats från alla som arbetar i cancervården, inte minst för radiologin i regionen. Verksamheterna arbetar intensivt med planering av snabba tider till undersökning.


16
FEB

Väst

Gällande riktlinje om registreringen av standardiserade vårdförlopp

Det är obligatoriskt att registrera start och avslut av patienter i standardiserade vårdförlopp (SVF) i Västra Götalandsregionen. Detta utgör en viktig del av uppföljningen av de standardiserade vårdprocesserna och är ett kriterium för tilldelning av statliga stimulansmedel.


14
FEB

Väst

”Vi har banat väg för ett nytt sätt att tänka i vården”

I ett tätt samarbete har Centre For Healthcare Improvement vid Chalmers och Regionalt cancercentrum väst skapat ramar för en bättre cancervård i Västsverige. Resultatet är en nyskapande cancerstrategi där patienten står i fokus, vården är mer sammanhållen och personalen ges stort utrymme i utvecklingsarbetet. "Tillsammans med CHI har vi banat väg för ett nytt sätt att tänka i vården", säger Nils Conradi, RCC Väst.


13
FEB

Väst

Enklare rapportering och utvärdering av strålbehandlingsdata

Strålbehandlingsavdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har påbörjat överföring av strålbehandlingsdata till MIQA. Det är ett lokalt databassystem för mellanlagring av information som ger vården, forskarna och företagen tillgång till enhetliga och jämförbara strålbehandlingsdata över landet.


6
FEB

Väst

Ny utbildning ska stärka kuratorers kompetens

Hösten 2017 startar en kompetenshöjande utbildning för kuratorer i cancervården. Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Målet är att stärka kuratorers kunskaper för att bättre kunna möta cancerberördas behov.

Väst

Stort behov av psykosocialt stöd

Lisa Fogelberg och hennes dotter Emma har genomlevt tre cancerresor tillsammans. Här berättar de om sina upplevelser, om behovet av psykosocialt stöd och vad de tycker att kuratorer som möter patienter och närstående ska tänka på.


26
JAN

Väst

Kontaktsjuksköterskor förbättrar vården

En ny omgång utbildade kontaktsjuksköterskor har tagit examen. Under avslutningsdagen presenterades hela 16 projekt som deltagarna arbetat med under utbildningen i syfte att förbättra omhändertagandet av cancerpatienter.


22
DEC

Väst

God jul och gott nytt år!

Här kommer en julhälsning från RCC Väst. Ett stort tack till alla vi har arbetat tillsammans med under 2016. Tillsammans gör vi cancervården ännu bättre!


20
DEC

Väst

Nytt nyhetsbrev ute

Nu är årets sista nyhetsbrev från RCC Väst publicerat.


14
DEC

Väst

Cancerberörda sätter ord på behov av psykosocialt stöd

I filmen ”TÄNK OM” sätter cancerberörda ord på behov som ligger till grund för förstudien om ett kraftens hus i Sjuhärad. Genom innovativa arbetssätt har olika lösningar för att utveckla psykosocialt stöd för alla cancerberörda undersökts.