Nyheter

Nyheter från RCC Väst

15
NOV

Väst

Att minska vårdköer inom strålbehandling ska bli forskning

Med anslag från Vetenskapsrådet hoppas man hitta nya lösningar på långa vårdköer till landets alla strålbehandlingsenheter. Vårdköer som påverkar patienternas livskvalitet och personalens arbetsmiljö negativt. I ett forskningsprojekt vid RCC Väst ska simuleringsmodeller för att underlätta strålbehandlingsprocessen prövas.


6
NOV

Väst

Aktuellt i regional vårdprocess urinblåsecancer

I den regionala vårdprocessen för urinblåsecancer sker arbete för att bland annat korta de långa väntetiderna till operation och onkologisk behandling och för att utveckla en cancerrehabiliteringsstruktur i regionens verksamheter.


24
OKT

Väst

Rehabilitering i fokus på prostatacancerdag

I början av september anordnade RCC Väst en regional utbildningsdag om prostatacancer på Världskulturmuseet – en dag som planeras bli årligt återkommande. Fokus för dagen var att inspirera till att göra verklighet av visionen om rehabiliteringsteam för prostatacancer inom Västra Götalandsregionen.


29
SEP

Väst

Nytt nyhetsbrev ute nu

I det nya numret av RCC Västs nyhetsbrev kan du bland annat läsa om den regionala medicinska riktlinjen för cervixcancerprevention och om resultatet efter första kvartalets PREM-enkäter besvarade av patienter utredda enligt standardiserade vårdförlopp.

Väst

Ny riktlinje för gynekologisk cellprovskontroll införs

Nu finns det en ny regional medicinsk riktlinje (RMR) som beskriver hur det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention ska tillämpas och införas i Västra Götalandsregionen och Region Halland.


18
AUG

Väst

Bättre uppföljning av patienter med urinblåsecancer

Patienter som blivit behandlade med vaccinet Bacillus Calmette-Guérin på grund av icke-muskelinvasiv urinblåsecancer måste följas upp en längre tid än vad de gör idag. Det är ett av flera resultat i avhandlingen ”Aspects of treatment of non-muscle invasiv bladder cancer”.


14
AUG

Väst

Flera kommuner i Västsverige inblandade i solarieverksamhet

I Västra Götaland och Halland finns totalt femtiofem kommuner. Av dessa bedriver sju kommuner (13 procent) solarier i egen regi. Det visar en kartläggning som Regionalt cancercentrum väst utfört. Dessa kommuner är Falkenberg, Laholm, Mellerud, Sotenäs, Trollhättan, Töreboda och Åmål. Solarierna är placerade på badhus och friskvårdsanläggningar.


26
JUN

Väst

Ny rapport från kvalitetsregistret för cervixcancerprevention

Nu är årets kvalitetsrapport för cervixcancerprevention i Västra Sjukvårdsregionen publicerad. I rapporten presenteras data från det nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention, Cytburken för 2016.


22
JUN

Väst

Nytt nyhetsbrev ute

I det nya numret av RCC Västs nyhetsbrev kan du bland annat läsa om säker solning och om resultatet efter ett år med nya "detektivmottagningar" i Västra Götalandsregionen. Dessutom aktuell SVF-statistik, nya nationella vårdprogram och säkrare screening av livmoderhalscancer.


21
JUN

Väst

Succé för nya ”detektivmottagningar”

Var sjätte patient som utreddes hade cancer och över 80 procent fick någon annan diagnos. Det är resultatet efter första året med diagnostiska centrum i Västra Götalandsregionen. Diagnostiska centrum är en helt ny typ av verksamhet som utreder patienter med allvarliga ospecifika symtom – en patientgrupp som tidigare ofta föll mellan stolarna.


20
JUN

Väst

Cancerpreventionsplan kompletteras med affisch

Nu lanseras Cancerpreventionsplanen som har utarbetats av Regionalt cancercentrum väst i samarbete med Västra Götalandsregionen och Region Halland. Som komplement har en affisch med den europeiska kodexen mot cancer tagits fram.

Väst

Nytt nätverk för SVF-koordinatorer

I maj samlades 75 koordinatorer för standardiserade vårdförlopp (SVF) från hela regionen för att utbyta erfarenheter och diskutera hur arbetet med SVF kan utvecklas under en nätverksträff.


15
JUN

Väst

Resan mot Kraftens hus

Delar av projektgruppen för Kraftens hus och den lokala styrelsen i Borås har varit på studiebesök på Maggie´s centre i West London. Resan genomfördes för att hämta inspiration till det fortsatta arbetet med att utveckla Kraftens hus i Borås.

Väst

Kraftens hus blir verklighet

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade i slutet av maj att ge resursstöd till Kraftens hus Sjuhärad under tre år, vilket innebär att arbetet nu går in i en ny fas.


15
MAJ

Väst

Hur mycket kan man sola innan det blir farligt?

Antalet fall av hudcancerformen malignt melanom har nästan fördubblats de senaste tio åren. I maj höll Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionalt cancercentrum väst en föreläsningskväll på Stadsbiblioteket i Göteborg. Temat var "Sola säkert" och frågorna från publiken var många.


11
MAJ

Väst

Nytt nyhetsbrev ute

I det nya numret av RCC Västs nyhetsbrev kan du bland annat läsa om hur vi vässar stödet till vården med hjälp av Chalmers, om två nya kunskapsstöd inom palliativ vård och om hur Min Vårdplan nu digitaliseras. Dessutom får du som vill driva ett förbättringsarbete värdefulla tips.


10
MAJ

Väst

Checklista för palliativ vård

En checklista för palliativ vård i livets slutskede kan nu beställas inom Västra sjukvårdsregionen. Listan har prövats i daglig verksamhet och riktar sig främst till medarbetare inom slutenvård som möter patienter och närstående i livets slutskede.


4
MAJ

Väst

RCC Väst vässar stödet till vården med hjälp av Chalmers

Problemen i vården kan inte lösas med några "alexanderhugg". Det slår förra årets nationella utredning om en effektivare vård fast. Istället måste utvecklingen bestå av många små åtgärder som tillsammans leder åt rätt håll. För att leda ett sådant arbete krävs kunskap om kvalitets- och verksamhetsutveckling, något RCC Väst satsar på med stöd av Chalmers.

Väst

10 tips till dig som vill driva ett förbättringsarbete

Står din arbetsplats inför en utmaning som ni skulle vilja lösa? Här ger Johan Bengtsson, Marie Boëthius och Anna Karevi Verdoes på enheten för vårdutveckling vid RCC Väst tio tips på vad som är viktigt att tänka på när man driver ett förbättringsarbete i vården.


20
APR

Väst

Ny handbok om vård i livets slutskede

Nu finns en handbok i palliativ vård som kan beställas gratis i hela Västra sjukvårdsregionen. Handboken riktar sig till läkare i primärvården som möter patienter och närstående i livets slutskede.