Klinisk cancerforskning

RCC väst stödjer på olika sätt klinisk cancerforskning. Ett antal medarbetare bedriver forskning inom området. Några av dem är engagerade i forskarskolan som riktar sig till kliniskt verksamma doktorander vid Göteborgs universitet.

Forskningsområdena innefattar främst klinisk cancerepidemiologi, cancerprevention och strålbehandlingsrelaterade biverkningar. Såväl individer som har, eller har haft, en cancersjukdom som anhöriga till cancerpatienter studeras. Den kunskap som tas fram kan användas för att minska antalet individer som insjuknar i cancer, öka överlevnaden vid sjukdomen, förbättra livskvaliteten under och efter behandling samt minska risken för komplikationer hos cancersjuka.

Pågående studier

 

 • Geografiska och socioekonomiska skillnader i sena cancerdiagnoser som påverkar överlevnad - underlag för riktade insatser för tidigare upptäckt av malignt melanom samt tarmcancer.
  Kontakt: Erik Holmberg
 • Intensivvård i anslutning till medicinsk och kirurgisk behandling av cancersjukdomar inklusive hematologiska maligniteter. Samarbete med Avdelningen för Anestesi och Intensivvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  Kontakt: Ann-Charlotte Waldenström Lundin

 • Jämförande studier av bröstcancer i västra och sydöstra sjukvårdsregionerna
  Kontakt: Erik Holmberg
 • Långtidsuppföljning av cancerförekomst och dos-resons analyser av en kohort med hemangiompatienter som exponeras med joniserande strålning som barn
  Kontakt: Erik Holmberg

 • Långtidsöverlevnad och prognostiska faktorer vid livmodercancer
  Kontakt: Erik Holmberg
 • Postoperativ uppföljning efter kirurugisk cancerbehandling med särkilt fokus på smärtutveckling – akut och kronisk. Samarbete med Avdelningen för Anestesi och Intensivvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  Kontakt: Ann-Charlotte Waldenström Lundin
 • Prediktiv modellering av gap- och sväljningssvårigheter efter strålbehandling för tumörer i huvud-hals-området. I samarbete med avdelningarna för Öron-, näsa, och halssjukdomar och Strålningsfysik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt avdelningen för Medicinsk Fysik vid Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i New York. 
  Kontakt: Caroline Olsson 
 • Prematurbörd och association till cervixdysplasi och behandling. I samarbete med Sahlgrenska akademin och Karolinska institutet.
  Kontakt: Björn Strander
 • PRODICA – Påverkan av kostvanor och individuella genetiska faktorer på tumörtillväxthastighet bland män med prostatacancer. En randomiserad kostinterventionsstudie som undersöker påverkan av fytoöstrogener. 
  Kontakt: Maria Hedelin
 • Screen Fee - randomiserad studie för att värdera effekt av avgift vid screening för gynekologiskt cellprov. I samarbete med Närhälsan, VGR.
  Kontakt: Björn Strander
 • Screeningdeltagande och psykisk ohälsa - Cohortundersökning med data från Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention/Process (Cytburken). I samarbete med bland annat Kunskapscentrum för jämlik vård, VGR och Socialmedicinska institutionen Sahlgrenska akademin.
  Kontakt: Björn Strander
 • Socioekonomiska och demografiska determinanter som associerade till deltagande i svenska cervixcancerprogrammet. I samarbete med Karolinska institutet, Institutionen för Odontologi, Göteborgs universitet och Hälso och vårdvetenskapliga institutionen, Örebro universitet.
  Kontakt: Björn Strander
 • Tidig upptäckt av cancer med alarmsymtom och allmänna symtom i primärvården – Populationsbaserad fall-kontroll studie om vilka tidiga symtom patienter med de vanligaste cancersjukdomarna söker för i primärvården året innan de får sin cancerdiagnos.
  Kontakt: Marcela Ewing
 • Tonåringar och unga vuxna canceröverlevare– För att unga vuxna som genomgått cancerbehandling ska kunna återgå till ett normalt liv med arbete, socialt liv, samliv och fungera som människa kan det finnas behov av rehabilitering. I denna studie vill vi undersöka hur behovet ser ut av rehabilitering för unga vuxna canceröverlevare baserat på vad patientgruppen själv ser som behov när det gäller sexualitet, samliv och psykosocial hälsa.
  Kontakt: Maria Olsson
 • Vårdkonsumtionsstudien – En registerstudie, utgående från ickemetastaserad bröstcancer, som jämför planerade vårdkontakter med faktiska inträffade vårdkontakter kopplade till bröstcancerdiagnosen, för att se eventuellt högre vårdbehov än förväntat. Även kostnader undersöks.
  Kontakt: Anna Genell, Katrín Gunnardottír och Per Sjöli

Medarbetare

Ann-Charlotte Waldenström Lundin

forskare

RCC Väst

Anna Genell

statistiker

RCC Väst

 

Björn Strander

verksamhetsansvarig Enheten för Cervixcancerprevention Verksamhetsansvarig Enheten för Cervixcancerprevention

RCC Väst

Caroline Olsson

forskningssamordnare

RCC Väst

 

 

 

Emelie Ljunggren

kommunikatör

RCC Väst

Erik Holmberg

statistiker

RCC Väst

 

Marcela Ewing

regional processägare tidig upptäckt

RCC väst

Maria Olsson

doktorand

RCC Väst

 

 

Maria Hedelin

forskare klinisk cancerepidemiologi

RCC Väst

Katrin Gunnarsdottir

enhetschef statistik

RCC Väst

 

Per Sjöli

utvecklingsledare resursförbrukning

Västra Götalandsregionen

Frida Smith

utvecklingsledare kontaktsjuksköterska

RCC Väst

 

Jesper Lindberg

forskningsassistent

RCC Väst

Thomas Björk-Eriksson

verksamhetschef

RCC Väst

Faktaägare: Caroline Olsson forskare radiofysik/onkologi, forskningssamordnare, RCC väst
Sidan uppdaterad: 18 april 2017