Kommunikation, ekonomi och övrigt stöd

Vid RCC Väst finns även medarbetare som arbetar med intern administration, intern och extern kommunikation, utveckling av den palliativa vården och införande av standardiserade vårdförlopp, som är direkt underställda verksamhetschefen.

Medarbetare

Karin Abrahamsson

sekreterare

RCC Väst

Karin Allander

kommunikatör

RCC Väst

 

Anna Nilsson

kommunikationsstrateg

RCC Väst

Johan Ivarsson

utvecklare standardiserade vårdförlopp

RCC Väst

 

Emelie Ljunggren

kommunikatör

RCC Väst

Nina Modig

projektledare standardiserade vårdförlopp

RCC Väst

 

Linda Tedenbrant

utvecklare standardiserade vårdförlopp

RCC Väst

Jarl Torgerson

regionläkare, projektledare standardiserade vårdförlopp

RCC Väst

Per Sjöli

utvecklingsledare resursförbrukning

Västra Götalandsregionen

Sidan uppdaterad: 15 augusti 2016