Regionala processägare i Västra sjukvårdsregionen

Regionala processägare är kliniskt verksamma specialistläkare som ansvarar för att driva och samordna utvecklingsarbetet i cancervården för respektive vårdprocess.

Arbetet sker med hjälp av en vårdprocessgrupp, där den regionala processägaren är ordförande. Vårdprocessgruppen består av specialistläkare från olika medicinska områden från samtliga förvaltningar som berörs av den aktuella vårdprocessen och sjuksköterskan som är ordförande i den regionala omvårdnadsgruppen. Många av grupperna har även en patientrepresentant. 

Den regionala processägaren och vårdprocessgrupperna ansvarar bland annat för:

  • Implementering av nationella vårdprogram och att fram regionala medicinska riklinjer, som är tillämpningar av de nationella vårdprogrammen. 
  • Att hålla samman och följa upp utvecklingsarbetet i Västra sjukvårdsregionen. 

 

Barncancer

Marianne Jarfelt

barnonkolog, regional processägare barncancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Blodcancer, lymfom och myelom

Cecilie Hveding Blimark

hematolog, regional processägare myelom

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Hege Garelius

hematolog, regional processägare leukemi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Herman Nilsson-Ehle

hematolog, regional processägare lymfom och kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Bröstcancer

Zakaria Einbeigi

onkolog, regional processägare bröstcancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Roger Olofsson Bagge

kirurg, regional processägare bröstcancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Bukspottskörtelcancer

Svein Olav Bratlie

kirurg, regional processägare bukspottkörtelcancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Cancervårdprocessen

Gunnar Eckerdal

regional processägare cancervårdprocessen, överläkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Gynekologisk cancer

Pernilla Dahm-Kähler

gynekologisk tumörkirurg, regional processägare äggstockscancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Pär Hellberg

gynekologisk tumörkirurg, regional processägare livmoderhalscancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Janusz Marcickiewicz

gynekologisk tumörkirurg, regional processägare livmoderkroppcancer

Hallands sjukhus, Varberg

Karin Bergmark

Specialist i gynekologisk onkologi, regional processägare gynekologisk onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Hjärntumörer

Marie Sjögren

neurolog, regional processägare hjärntumörer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Hudcancer

Vakant

 

Huvud- och halscancer

Eva Hammerlid

ÖNH-läkare, regional processägare huvud- och halscancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Jan Nyman

onkolog, regional processägare lungcancer och huvud- och halscancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Matstrups- och magsäckscancer

Ulrika Smedh

kirurg, regional processägare matstrups- och magsäckscancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Cancer i lever, gallvägar och gallblåsa

Magnus Rizell

leverkirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

 

Lungcancer

Bengt Bergman

Lungläkare, regional processägare lungcancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Jan Nyman

onkolog, regional processägare lungcancer och huvud- och halscancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Neuroendokrina buktumörer

Viktor Johanson

kirurg, regional processägare endokrina buktumörer och buksarkom

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Njurcancer

Åsa Jellvert

onkolog, regional processägare njurcancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Okänd primärtumör

Gunnar Lengstrand

onkolog, regional processägare okänd primärtumör

Norra Älvsborgs Länssjukhus

 

 

Palliativ vård

Elisabet Löfdahl

onkolog, regional processägare palliativ vård

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Prostatacancer

Ingela Franck Lissbrant

onkolog, regional processägare prostacancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Johan Stranne

urolog, regional processägare prostatacancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Screening

Maria Edegran

överläkare radiologisk bröstdiagnostik, regional processägare mammografi

NU-sjukvården, Uddevalla

Andreas Pischel

gastroenterolog, regional processägare tarmcancerscreening

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Anne Ekeryd-Andalen

Gynekolog, regional processägare livmoderhalscancerprevention

NU-sjukvården, Trollhättan

 

Sköldkörtelcancer 

Jakob Dahlberg

kirurg, regional processägare sköldkörtelcancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Tidig upptäckt

Marcela Ewing

regional processägare tidig upptäckt

RCC väst

 

 

 

Tjock- och ändtarmscancer

Dan Asplund

kirurg, regional processägare tjock- och ändtarmscancer

Sahlgrenska univeristetssjukhuset

Stefan Skullman

kirurg, regional processägare anal-, tjock- och ändtarmscancer

Skaraborgs Sjukhus, Skövde

 

Susanne Ottosson

onkolog, regional processägare anal-, tjock- och ändtarmscancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Urinblåsecancer

Viveka Ströck

urolog, regional processägare urinblåsecancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Elisabeth Öfverholm

onkolog, regional processägare urinblåsecancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Sidan uppdaterad: 2 mars 2017