Regionalt biobankscentrum för Västra Götalandsregionen

Varje år sätts flera miljoner prov in på Sveriges biobanker. Dessa prover behövs främst för hälso- och sjukvårdens utredningar och behandlingar av patienter, men de har också ett stort värde för forskning och utbildning.

Regionalt biobankscentrum för Västra Götalandsregionen stödjer vårdgivare, forskning och biobankerna i regionen när det gäller biobanksfrågor. Verksamheten ansvarar bland annat för att:

  • föra register över samtliga biobanker inom Västra Götalandsregionen,
  • ha kontaktuppgifter till biobanksansvariga och andra nyckelpersoner på biobanksområdet i regionen,
  • kontkater mellan sjukvård, universitet, läkemedelsbolag och Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
  • besvara frågor om biobanker.

Verksamheten är en del av Regionalt cancercentrum väst och finansieras via anslag från Sveriges kommuner. I Sverige finns sex regionala biobankscentrum

Läs mer om Regionalt biobankscentrum Västra Götaland här. 

Medarbetare 

Thomas Björk-Eriksson

verksamhetschef

RCC Väst

Linda Paulson

föreståndare regionalt biobankscentrum

RCC Väst/Västra Götalandsregionen

 

Katarina Peltz

regional samordnare regionalt biobankscentrum

RCC Väst

Ulrika Hermansson

systemutvecklare

RCC Väst

 

Wahida Sarwari

Forskningssamordnare

RCC Väst

 

Sidan uppdaterad: 15 augusti 2016