Statistiker vid Regionalt cancercentrum väst

Statistikerna arbetar med framtagning, analys och sammanställning av data från regionala cancerregistret och nationella kvalitetsregister, samt stöd till utveckling av de nationella kvalitetsregistren inom cancerområdet.

Enhetschef

Katrin Gunnarsdottir

enhetschef statistik

RCC Väst

 

Medarbetare

Erik Bülow

statistiker

RCC Väst

Anna Genell

statistiker

RCC Väst

 

Erik Holmberg

statistiker

RCC Väst

Leyla Nunez

statistiker

RCC Väst

 

Christian Staf

statistiker

RCC Väst

Chenyang Zhang

statistiker

RCC Väst

Sidan uppdaterad: 15 augusti 2016