Styrgrupp

I styrgruppen sitter en patientrepresentant, ledmöter från sjukhusledningar och ledningsgrupper i Västra Götalandsregionen och Region Halland, en ledmot från Göteborg Universitet, samt RCC Västs verksamhetschef.

 Styrgruppens huvuduppgift är att bidra till att de övergripande målen för RCC Väst uppnås, samt att genom uppföljning och utvärdering kontinuerligt utveckla verksamheten i ett regionalt perspektiv. Detta sker bland annat genom att:

  • initiera analyser av cancervården i Västra sjukvårdsregionen föreslå utvecklingsstrategier,
  • behandla och följa upp verksamhetens mål, utvecklingsplaner och budget
  • utforma riktlinjer för vårdprocessarbetet och medverka till att medarbetare vid enheterna ges möjlighet att delta i vårdprocessgrupperna
  • ta ställning till förslag på områden där vårdprogram bör utarbetas eller revideras,
  • ta ställning till förslag till vårdprogram med särskilt fokus på vårdprogrammens ekonomiska, organisatoriska och strukturella konsekvenser,
  • främja samarbete i vårdprocesser - preventiva insatser, diagnostik, behandling, omvårdnad, rehabilitering och palliativ vård,
  • främja cancerforskning i regionen, nationellt och internationellt.

Ordförande

Marie Röllgårdh

enhetschef, Koncernstab hälso- och sjukvård

Västra Götalandsregionen

 

Ledamöter

Magdalena Barkström

tf Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör

Region Halland

Thomas Björk-Eriksson

verksamhetschef

RCC Väst

 

Ann-Sofi Isaksson

avdelningschef kunskapsstyrning

Region Halland

Ingrid Kössler

patientrepresentant

 

Hans Lönroth

tf områdeschef

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Peter Naredi

professor/överläkare

Göteborgs universitet

 

Henrik Olsson

utvecklingschef. tf chefläkare

NU-sjukvården

Lars Rex

chefläkare

Södra Älvsborgs Sjukhus

 

Martin Takac

verksamhetschef

Skaraborgs Sjukhus

Faktaägare: Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef RCC Väst
Sidan uppdaterad: 16 september 2016