Utvecklingsledare vid Regionalt cancercentrum väst

Utvecklingsledarna arbetar med stöd till de regionala vårdprocesserna och med diagnosövergripande områden, till exempel cancerrehabilitering, screening eller prevention.

Det kan till exempel handla om stöd till:

  • regionala processägare, vårdprocessergrupper och omvårdnasgrupper
  • förbättringsarbeten och utvecklingsprojekt i vården
  • framtagning av nya medicinska riktlinjer
  • utbildningar för patient- och närståendeföreträdare och medarbetare i vården.

Utvecklingsledarna kan även arbeta med diagnosövergripande områden, till exempel cancerrehabilitering, prevention eller patient- och närståendemedverkan.

Enhetschef

Anna Verdoes

enhetschef vårdutveckling

RCC Väst

 

Medarbetare

Shirin Bartholdsson

utvecklingsledare förebyggande insatser och hälsofrämjande cancervård

RCC Väst

Johan Bengtsson

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Marie Boëthius

utvecklingsledare vård

RCC Väst

Bodil Dower

utvecklingsledare patientens ställning

RCC Väst

 

Chichi Malmström

utvecklingsledare psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

RCC Väst

 

Carina Mannefred

utvecklingsledare

RCC Väst

Jessica Mellquist

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Malin Samuelsson

utvecklingsledare vård

RCC Väst

Frida Smith

utvecklingsledare kontaktsjuksköterska

RCC Väst

 

Mia Westlund

utvecklingsledare cervixcancerprevention

RCC Väst

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Sidan uppdaterad: 1 februari 2017