Rapporter

Verksamhetsberättelse


Verksamhetsberättelse 2016 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2015 (pdf) 
Verksamhetsberättelse 2014 (pdf) 
Verksamhetsberättelse 2013 (pdf)

Socialstyrelsens uppföljning av RCC Väst


Socialstyrelsens uppföljning
av RCC Väst 2016 (pdf)

Tidigare årsberättelser

Här finns årsberättelser för 2013 och planeringsdokument för 2014 för processägare, stödteam och akvitetsområden. Stödteamen och aktivitetsområdena har ett dokument var som innehåller både årsberättelse och planering för kommande år. Processägarna har två dokument: ett som innehåller årsberättelser för 2013 och ett som innehåller planering för 2014. Samtliga är  i PDF-form.

bild på framsida
Regionala processägare 
- planering för 2014 (pdf)

bild på framsida
Regionala processägare 
verksamhetsåret 2013 (pdf)

 
bild på framsida
Aktivitetsområden 2013 
och planering 2014 (pdf)

bild på framsida
Stödteam 2013 och 
planering 2014 (pdf)

Övriga rapporter inom cancerområdet

Rapporter om cancerincidens i Sverige från Socialstyrelsen. 
Cancerfondsrapporten – en populärvetenskaplig rapport med siffror om cancer och utvecklingen av cancer från Cancerfonden. 

Faktaägare: Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef RCC Väst
Sidan uppdaterad: 27 mars 2017