Utbildningar för kontaktsjuksköterskor

RCC Väst är engagerad i två utbildningar för kontaktsjuksköterskor. Den ena är nationell och ges som distansutbildning och den andra är en uppdragsutbildning för kontaktsjuksköterskor i Västra sjukvårdsregionen.

Allmän onkologi för kontaktsjuksköterskor
(7,5 hp)

Kurs på distans som ger en teoretisk bas och en helhetssyn på cancersjukdomars orsak och behandling, samt onkologisk vård. Kursen är bred i sitt innehåll och tanken är att du ska få goda kunskaper även inom andra områden än dem du själv arbetar, så att du kan fungera som kontaktsjuksköterska på ett bra. Riktar sig till kontaktsjuksköterskor i hela Sverige. 
Läs mer om utbildningen.

Utbildning för kontaktsjuksköterskor
(30 hp)

Ges på halvfart under ett år och innefattar kurserna Allmän onkologi, kontaktsjuksköterskan i cancervården och förbättringskunskap. Syftet är att utveckla och stärka funktionen som kontaktsjuksköterska i en patientprocessinriktad cancervård. Utbildningen riktar sig till kontaktsjuksköterskor i Västra sjukvårdsregionen och i samarbete med bland annat Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers 
Läs mer om utbildningen.

Sidan uppdaterad: 9 oktober 2015