Representanter i patient- och närståenderådet

Maria Areskoug
Mia Boqvist Olsson
Bodil Dower
Nahid Ebadi
Louise Holmqvist
Conny Johansson
Ingrid Kössler
Lina Lilja
Gerd de Neergaard
Christer Petersson
Jan-Åke Simonsson
Bertil Uppström
Vuokko Elner

Faktaägare: Bodil Dower, utvecklingsledare patientens ställning, RCC Väst
Sidan uppdaterad: 23 maj 2017