Erbjudande om kurs: Allmän onkologi för kontaktsjuksköterskor

Nu kan du som är sjuksköterska inom cancervården gå kursen Allmän onkologi för kontaktsjuksköterskor (7,5 hp). Kursen ges på distans fyra gånger per år och är öppen för sökande från hela Sverige.

Utbildningen har tidigare ingått som första moment i den mycket populära utbildningen för kontaktsjuksköterskor om 30 hp, som har genomförts i samarbete mellan Regionalt cancercentrum Väst och Syd, Lunds universitet, Göteborgs universitet och Centre for Health Improvement vid Chalmers. Kursen fick mycket gott omdöme av de 31 sjuksköterskor som gick kursen under förra året.

Syfte

Kursen syftar till att ge en teoretisk bas vad gäller cancersjukdomars orsak och behandling, samt onkologisk vård. Detta för att du som sjuksköterska på ett bra sätt ska fungera som kontaktsjuksköterska. Kursen är bred i sitt innehåll och tanken är att man skall få goda kunskaper även inom andra områden än dem man själv arbetar inom. Exempelvis skall en sjuksköterska som arbetar med kirurgi av bröstcancer få kunskaper om strålbehandling och cytostatikabehandling och vice versa. Kursen vill ge den helhetssyn om cancersjukdomar, onkologisk vård och behandling som ibland saknas.

Upplägg

Kursen Allmän onkologi 7,5 hp för kontaktsjuksköterskor ges på distans med en lång serie inspelade föreläsningar som är gjorda av experter inom respektive område. Till föreläsningarna hör obligatoriska instuderingsfrågor som kursdeltagaren kan göra när det passar den enskilde och hens arbete. Kursen avslutas med ett obligatoriskt seminarium om en hel dag där innehållet genomlyses och eventuella frågetecken rätas ut. För att få delta vid sammankomsterna ska föregående uppgifter vara inlämnade och godkända av lärare.

Kursinnehåll

• Cancerepidemiologi och prevention

• Tumörcellen och dess spridning

• Patologi och stadieindelning

• Ärftlig cancer

• Tumörkirurgi

• Strålbehandling

• Cytostatika och målstyrd behandling

• Naturläkemedel vid onkologisk behandling

Kostnad

12 500 kr per plats. Flera stipendier finns att söka här.

Anmälan

För information om tider, grupper och anmälan, se Lund Universitets enhet för uppdragsutbildning. Ansökan öppnar efter sommaren 2014.

Frågor?

Kontakta Frida Smith

Faktaägare: Frida Smith, utvecklingsledare
Sidan uppdaterad: 15 december 2015