Samtalsutbildning för läkare

Regionalt Cancercentrum Väst erbjuder en kurs för läkare som möter patienter med allvarlig sjukdom och patienter i palliativ vård. Kursen, De nödvändiga samtalen, ges i samarbete med Palliativt Utvecklingscentrum i Lund.

Vill du bli bättre på att ge svåra besked?

En viktig del av en läkares yrkeskunskap är att kunna ge svåra besked och föra samtal med patienter och deras närstående. Det är en förmåga man kan tillägna sig och öva på genom praktisk träning och reflektion.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på svåra situationer som kräver nödvändiga samtal, till exempel diagnosbesked, samtal om recidiv, besked om att avbryta behandling och samtal om vård i livets slutskede. Under kursens gång får du konkreta verktyg och tillfälle att öva på dessa situationer.

Övningarna görs i små grupper under strukturerad handledning tillsammans med särskilt utbildade skådespelare. Stort utrymme ges för reflektion och erfarenhetsutbyte. Teoripass varvas med praktiska övningar. Kursens syftar till att fördjupa dina kunskaper och utveckla din förmåga att hålla svåra samtal.

För vem?

Kursen vänder sig till specialistläkare och ST-läkare inom Västra Götalandsregionen och Region Halland, som möter patienter med allvarliga sjukdomar eller i palliativ vård. 

Praktisk information

Kurstillfällen för ST-läkare och specialistläkare 2016:

•  26-27 oktober, Campus Nya Varvet, Göteborg

Kostnad: 1 000 kr per person. Eventuell logi bokas och betalas av din arbetsgivare.

Anmälan: Görs via Regionkalendern

Anmälan och mer information 

Sidan uppdaterad: 10 maj 2016