Information för primärvården

Här finns material, information och aktuella utbildningstillfällen som riktar sig till medarbetare i primärvården och som tagits fram för att stödja arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF) i Västra sjukvårdsregionen.

Nationella primärvårdsversioner av de standardiserade vårdförloppen
Regional information och instruktioner för SVF
Remissmottagare
Utbildningstillfällen för primärvården
Patientinformation

Nationella primärvårdsversioner av de standardiserade vårdförloppen

Prmärvårdsversionerna har tagits fram nationellt för att underlätta för primärvårdens medarbetare att utreda och remittera patienter med misstänkt cancer. Exempel på innehåll: kriterier för välgrundad misstanke, information till patient, remissuppgifter, ledtider ect.

Hudmelanom - Regional tillämpningsanvisning för Västra Götalandsregionen


Regional information och instruktioner för SVF 

För primärvårdens medarbetare finns powerpoint-filer och filmer framtagna med regional information och instruktioner för varje vårdförlopp. 


Remissmottagare

Remisser för patienter som ska remitteras enligt standardiserade vårdförlopp ska i de flesta fall skickas till vårdförloppskoordinatorer per diagnos på respektive sjukhus.

Till listor och länkar till webbsidor med kontaktinformation för remisshantering inom i Västra Götalandsregionen och Halland.

Utbildningstillfällen för Primärvården

Med anledning av införandet av nya standardiserade vårdförlopp under våren 2017 anordnar de större sjukhusen i regionen utbildningsdagar för allmänläkare.

Utbildningsdagarna innehåller information om ingången till de tio nya standardiserade vårdförloppen och ger tid till frågor och diskussion med förvaltningarnas specialister. 

Norra Älvsborgs Länssjukhus, 19 maj
Kungälvs sjukhus, 23 maj
Uddevalla sjukhus, 24 maj
Skaraborgs sjukhus Skövde, 1 juni
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 5 september
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 13 september

Se presentationer från tidigare utbildningar för primärvården.

Patientinformation

För att informera patienter har ett informationsblad tagits fram som fungerar för alla standardiserade vårdförlopp. Landsting och regioner kan anpassa bladet och lägga till information beroende på lokala behov och förutsättningar.
Bild på patientinformationsblad

Till patientinformationsbladet
Läs mer om hur det är tänkt att bladet ska användas och hitta filer för nedladdning.

Faktaägare: Nina Modig, projektledare standardiserade vårdförlopp, RCC Väst
Sidan uppdaterad: 21 april 2017