Kurser och seminarier om standardiserade vårdförlopp

Här hittar du information om kurser och seminarier samt material från tidigare tillfällen.

Introduktion till standardiserade vårdförlopp

Introduktionen riktar sig till dig som arbetar med standardiserade vårdförlopp i vardagen. Syftet är att förbereda dig för arbetet med standardiserade vårdförlopp genom att förmedla relevant kunskap om SVF, roller, registrering och ge goda exempel från verkligheten.  

Material från tidigare utbildningar och seminarier

Faktaägare: Linda Tedenbrant, projektledare standardiserade vårdförlopp, RCC Väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Sidan uppdaterad: 13 juli 2017