Kurser och seminarier om standardiserade vårdförlopp

Här hittar du kurser och seminarier som riktar sig till dig som har en nyckelroll i de standardiserade vårdförloppen. Syftet är att förbereda och stödja dig i arbetet med standardiserade vårdförlopp genom att förmedla relevant kunskap för rollen.

Utbildningstillfällen för specialistvården 

4-5 april: Förberedande utbildning om Standardiserade vårdförlopp
Kursen är generell och vänder sig till alla som arbetar aktivt med införandet och utvecklingen av standardiserade vårdförlopp i regionen, exempelvis koordinatorer, lokala processledare och registreringsansvariga.

Inbjudan (pdf)
Anmälan sker via regionkalendern

31 maj: Nätverksträff för koordinatorer SVF
Kom och nätverka med andra koordinatorer i Västra Götalandsregionen! Syftet med dagen är att dela och inspireras av erfarenheter från arbetet med standardiserade vårdförlopp. Dagen vänder sig till dig som arbetar som koordinator eller med koordinatorsuppgifter för standardiserade vårdförlopp.

Tid: kl. 8.30-15.30
Plats: VGR Campus Nya Varvet, Göteborg
Anmälan sker via Regionkalendern 

Tidigare utbildningar 

Filmer från regional dag om standardiserade vårdförlopp 2017
Se presentationer från tidigare utbildningar för specialistvården.

Sidan uppdaterad: 20 mars 2017