Kurser och seminarier om standardiserade vårdförlopp

Här hittar du kurser och seminarier som riktar sig till dig som har en nyckelroll i de standardiserade vårdförloppen. Syftet är att förbereda och stödja dig i arbetet med standardiserade vårdförlopp genom att förmedla relevant kunskap för rollen.

Sidan uppdaterad: 14 juni 2017