Erfarenhetsutbyten kring standardiserade vårdförlopp

Under hösten 2017 kommer ett antal erfarenhetsutbyten anordnas kring standardiserade vårdförlopp. Syftet är att utbyta erfarenheter och tips för att utveckla arbetet med standardiserade vårdförlopp i regionen. Information kring aktuella teman och dagar publiceras här.

Faktaägare: Linda TedenbrantLinda Tedenbrant
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 4 september 2017

Regionalt