Projektgrupp för införande

Följande personer ingår i projektgruppen för införande av standardiserdade vårdföropp i Västra Götalandsregionen.

Agneta Hamilton, verksamhetschef, Vårdcentralen Kusten, Praktikertjänst
Anders Bengtsson, chefläkare, Carlanderska
Anna Nilsson, kommunikationsstrateg, RCC Väst
Agnetha Folestad, VD, Capio Lundby Närsjukhus
Bertil Uppström, patientföreträdare
Cornelia Bergdahl, Angereds Närsjukhus
Elisabeth Bengtsson, Kungälvs sjukhus
Eva Johansson, Diagnostikrådet
Henrik Jonsson, verksamhetschef, Alingsås Lasarett
Henrik Olsson, NU-sjukvården
Ingrid Kössler, patientrepresentan
Jarl Torgerson, regionläkare och projektledare, RCC Väst
Johan Ivarssonutvecklare standardiserade vårdförlopp, RCC Väst
Kaarina Sundelin, Södra Älvsborgs Sjukhus

Lars Lundgren, verksamhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Linda Tedenbrant, utvecklare standardiserade vårdförlopp, RCC Väst
Madeleine Andersson, sjukhusdirektör, Frölunda Specialistsjukhus
Martin Takac, Skaraborgs Sjukhus
Monica Ericson Sjöström, chefläkare, Närhälsan
Nina Modig, projektledare, RCC västt
Per Lindnér, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Thomas Björk-Erikssonverksamhetschef, RCC Väst

Kommunikationsstöd

Kommunikatörer eller motsvarande som ansvarar för kommunikationsstöd vid respektive förvaltning:

Regionalt cancercentrum väst

Anna Nilsson, anna.nilsson@rccvast.se,
Tel: 010-441 28 46, 070-082 26 57

Karin Allander, karin.allander@rccvast.se
Tel: 010-441 28 55, 070-082 28 95

Primärvård

Enhet primärvård (privat och offentlig primärvård)
Helena Kryssman, helena.kryssman@vgregion.se
Tel: 070-60745 06

Närhälsan (offentlig primärvård)
Karsten Holm, karsten.holm@vgregion.se
Tel: 070-839 87 49

Alingsås lasarett

Kristina Stålberg, kristina.stalberg@vgregion.se
Tel: 0322-22 61 31, 070-082 43 80

Frölunda Specialistsjukhus

Charlotta Moberger, charlotta.moberger@vgregion.se
Tel: 070-725 02 44

Kungälvs sjukhus

Lisa Arvidsson, lisa.arvidsson@vgregion.se
Tel: 0303-987 90, 0705-67 96 68

NU-sjukvården

Lotta Abrahamsson, lotta.abrahamsson@vgregion.se 
Tel: 010-435 65 02, 070-082 41 34

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anders Johansson, anders.sa.johansson@vgregion.se
Tel: 070-082 48 96

Skaraborgs Sjukhus

Jan Nyman, jan.x.nyman@vgregion.se
Tel: 070-254 41 62

Södra Älvsborgs Sjukhus

Frida Johansson, frida.susanna.johansson@vgregion.se
Tel: 033-616 26 89

eHälsoenheten/1177 Vårdguiden

Jan Kallenberg, jan.kallenberg@vgregion.se
Tel: 070 - 202 22 11

Faktaägare: Nina Modig, projektledare standardiserade vårdförlopp, RCC Väst
Sidan uppdaterad: 15 februari 2017