Registrering och uppföljning

Utbildningsfilm - Registrering i ELVIS

Utbildningen handlar om registrering av standardiserade vårdförlopp i ELVIS och är tillgänglig på Västra Götalandsregionens webbplats: 

http://itguiden-ext.vgregion.se/smartass/505.guide

Sidan uppdaterad: 10 mars 2016

Regionalt