Patientens ställning

RCC ska stärka patientens ställning i cancervården. 

Detta ska ske genom att:

  • en individuell skriftlig vårdplan tas fram för varje cancerpatient
  • cancerpatienter får stöd från en kontaktsjuksköterska eller motsvarande kontaktperson
  • patientrapporterade uppgifter samlas in och används i arbetet med att utveckla cancervården
  • kunskapen om patientens rätt till förnyad bedömning ökar bland hälso- och sjukvårdspersonalen och att berörda cancerpatienter får information om denna rätt 

Under området Patient och närstående kan du läsa mer om hur RCC arbetar med att stärka patientens ställning


Regionalt innehåll


Utveckling av patientens ställning i Västra sjukvårdsregionen

Regionalt cancercentrum väst arbetar på flera sätt för att stärka patientens ställning i Västra sjukvårdsregionen, bland annat genom: 

Kontakt

Bodil Dower

utvecklingsledare patientens ställning

RCC Väst


Gemensam information uppdaterad: 23 september 2015

Regional information uppdaterad: 18 augusti 2016

Regionalt