Kallelse- och svarsbrev

Nya kallelse- och svarsbrev för gynekologisk cellprovskontroll är just nu under framtagande och publiceras här inom kort.

De nya kallelse och svarsbreven tas fram i enlighet med det nya vårdprogrammet.


Gemensam information uppdaterad: 20 januari 2017

Regionalt