Kallelse- och svarsbrev

Här hittar du nationella kallelser och svar enligt det nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer, från 2017, med primär HPV-analys.

På webbplatsen 1177 Vårdguiden finns fördjupad information om gynekologisk celllprovskontroll som kompletterar informationen i kalleser och svarsbrev. Innehållet på 1177.se är under uppdatering i enlighet med det nationella vårdprogrammet. Språkloggan som finns på kallelsen hänvisar till 1177.se/pap-test och där kan man läsa information om gynekologiskt cellprovskontroll på andra språk.  

Information om mallarna

Samtliga landsting och regioner ska kunna använda likadana kallelser, så att enbart lokal information om adresser, telefonnummer och mottagningstider med mera skiljer sig åt. Som i tidigare kallelse och svarsbrev från 2014 är det endast lokal information på höger sida av kallelserna  som får ändras. 

Kallelser och svarsbrev har fått en märkning i höger hörn för att man ska kunna identifiera vilket svar eller kallelse som skickats ut.

Bild som visar märkning av svarsbrev

Mallarna tillhandahålls i färg och i svartvita filer. I den komprimerade mappen som laddas ner finns pdf-filer samt två redigerbara filtyper (Adobe InDesign). Där finns även tillhörande ikoner, typsnitt och bildfiler. För att öppna INDD-filerna krävs Adobe InDesign version CC 2017 eller senare. Användare med äldre versioner av Adobe InDesign kan istället använda IDML-filerna.

För lokal anpassning av kallelser och svarsbrev – ta hjälp av kommunikationsstöd inom landstinget. Kommunikationsavdelningen bör ha tillgång till programmet Adobe Indesign för redigering av filerna.

Mallarna finns även som Word-filer för kallelsesystem som endast kan hantera Word-filer.

GCK = Gynekologisk Cellprovskontroll
KEB = kontrollfil efter behandling

Kallelser för nedladdning 

K1, kallese GCK/KEB (färg)
K1, kallese GCK/KEB (svartvit)
K1, kallelse GCK/KEB (Word)

K2, kallelse Kontrollfil HPV (färg)
K2, kallelse Kontrollfil HPV (svartvit)
K2, kallelse Kontrollfil HPV (Word)

Svarsbrev för nedladdning

S1, svar normal HPV/cyt (färg)
S1, svar normal HPV/cyt (svartvit)
S1, svar normal HPV/cyt (Word)

S2/S12, svar omprov GCK eller KEB (färg)
S2/S12, svar omprov GCK eller KEB (svartvit)
S2/S12, svar omprov GCK eller KEB (Word)

S4, svar HPV-postiv cyt-negativ (färg)
S4, svar HPV-postiv cyt-negativ (svartvit)
S4, svar HPV-positiv cyt-negativ (Word)

S6, svar HPV-negativ ASCUS LSIL cyt (färg)
S6, svar HPV-negativ ASCUS LSIL cyt (svartvit)
S6, svar HPV-negativ ASCUS LSIL cyt (Word)

S11, svar KEB (färg)
S11, svar KEB (svartvit)
S11, svar KEB (Word)

Information om gynekologisk cellprovskontroll på andra språk än svenska


Kvalitetssäkrad information om de kvinnliga screeningprogrammen finns publicerad på 13 olika språk på 1177.se. En särskild illustration har tagits fram, en språklogga med ordet cellprov översatt till flera olika språk. Den innehåller även en kort-adress och en länk till ingångssidan för den översatta informationen på 1177.se. Målgruppen är i första hand personer som inte förstår svenska.  

Illustrationer för nedladdning

Gynekologisk cellprovskontroll i (färg) jpg
Gynekologisk cellprovskontroll (svartvit) jpg

 


Faktaägare: Mia Westlund
Ansvarig redaktör: Anna Nilsson
Gemensam information uppdaterad: 27 april 2017

Regionalt