Om inloggning

Cytburken personöversikt ligger på Internet (www.cytburken.se). För att koppla upp sig mot Cytburken krävs att verksamhetschef ansökt om uppkoppling och tilldelats behörighet för verksamheten

Instruktioner för att få tillgång till Cytburken personöversikt

Rutin 

  • Verksamhetschefen ansöker för sin verksamhet om uppkoppling mot Cytburken genom att fylla i regional blankett: "Ansökan om uppkoppling mot Cytburken".
  • Kontakta din landstingsadministratör - se sidan Support.
  • Verksamhetschefen utser Lokal administratör som får behörighet av Landstingsadministratör att lägga in medarbetare inom sin verksamhet som användare i Cytburken personöversikt.

Inloggning med SITHS-kort

Datainspektionen kräver att system som hanterar patientdata använder stark autentisering. SITHS-kort används för inloggning i Cytburken.

Förutom en kortläsare så måste även programmet Net iD vara installerat på datorn. 

För mer information om användning av eller problem med SITHS-kort, kontakta din lokala IT-support för hjälp.


Regionalt innehåll


Instruktioner för Västra sjukvårdsregionen 

Privata enheter i VGR och Halland som saknar SITHS-kort kan koppla upp sig via Internet med en säkerhetslösning baserad på klientcertifikat. Denna lösning fasas ut från jan 2015. För att logga in i Cytburken personöversikt krävs ett användarkonto.  

I VGR/Halland kan uppkoppling via Sjunet med användar-id och lösenord användas, denna lösning fasas ut stegvis och ersätts med inloggning via SITHS-kort.

Regional blankett för ansökan om uppkoppling: 

För privata mottagningar som sedan tidigare har klientcertifikat:

OBS - installationen måste ske inom en vecka efter att certifikatet erhållits! 


Faktaägare: Björn Strander
Gemensam information uppdaterad: 21 mars 2017

Regional information uppdaterad: 19 april 2017

Regionalt