Kvalitetsrapporter

Nationella rapporter för livmoderhalscancerprevention baseras på uppgifter från NKCx analysdatabas.

Nationella kvalitetsrapporter

De nationella rapporterna publiceras på analysdatabasens webbplats.
Länk till NKCx analysdatabas


Regionalt innehåll


Regionala kvalitetsrapporter

Sammanställning av kvalitetsdata gällande cervixcancerprevention i Västra Götalandsregionen och Region Halland.Kvalitetsrapport 2015

 

 

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2104

Tidigare rapporter 

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007


Gemensam information uppdaterad: 9 februari 2017

Regional faktaägare: Mia Westlund
Regional information uppdaterad: 19 maj 2016

Regionalt