Stöd vid information till kvinnor
och patienter

Nedan presenteras material och information som har tagits fram nationellt för att användas som stöd vid information till kvinnor och patienter.

Enhetliga kallelser till cellprovtagning

Bild på kallelserSKL har inom överenskommelserna med staten om nationella cancerstrategin utvecklat generiska mallar för nya kallelser till mammografi och gynekologiskt cellprov. Tanken är att alla landsting och regionern ska kunna använda likadana kallelser, så att enbart lokal information om adresser, telefonnummer och mottagningstider med mera skiljer sig åt.

Läs mer om kallelsepaketet och ladda ner dokumenten

Information om gynekologisk cellprovtagning på andra språk än svenska

Språksymbol från www.1177.se/pap-testSedan en tid finns kvalitetssäkrad information om de kvinnliga screeningprogrammen publicerad på 13 olika språk på 1177.se. En särskild illustration har tagits fram som innehåller en kort-adress och en länk till ingångssidan för den översatta informationen. Målgruppen är i första hand personer som inte förstår svenska men det kan även fungera för de som inte är läskunniga.

Läs mer och ladda ner bildfiler för tryckning och digitala kanaler

if (EPiServer.Editor.PageEditing.PageIsInEditMode) { } else { }

Faktaägare: Björn Strander
Gemensam information uppdaterad: 22 september 2015

Faktaägare: Mia Westlund
Sidan uppdaterad: 15 december 2015,

Regionalt