Nationellt vårdprogram för prevention av livmoderhalscancer

Det nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer fastställdes 12 januari 2017.

Nationellt vårdprogram

Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Vårdprogrammet innehåller bland annat

  • Rekommendationer om kallelseverksamhet
  • Provtagning
  • Utredning av avvikande cellprover
  • Behandling av cellförändringar
  • Kommunikation
  • Kvalitetskrav på verksamheterna
  • Krav på IT-system
  • Utbildningsinsatser


Regionalt innehåll


Regionala medicinska riktlinjer för Västra sjukvårdsregionen

Regionala vårdprogram kallas vanligtvis för regional medicinsk riktlinje i Västra sjukvårdsregionen. För Gynekologisk cellprovskontroll och Cervixdysplasi är de fastställda och gäller från och med 2014-09-22.

Regional medicinsk riktlinje/Vårdprogram kan inte rekvireras upptryckta på papper från RCC Väst. 


Faktaägare: Björn Strander
Gemensam information uppdaterad: 9 februari 2017

Regional information uppdaterad: 15 februari 2017

Regionalt