Prevention i Västra sjukvårdsregionen

RCC Väst arbetar med att driva och stödja utvecklingsprojekt för att förebygga cancer i västra sjukvårdsregionen.

En central del i utvecklingsarbetet är att arbeta deltagarstyrt. Som i allt folkhälsoarbete är det viktigt att utgå från kundens behov, våra kunder kan vara både patienter, befolkningen men även professionella som möter dessa i sitt arbete.

Cancer kan drabba alla, det finns några saker du kan göra själv för att minska risken för att få cancer. Världshälsoorganisationen kom 2014 ut med en uppdaterad version av den europeiska kodexen mot cancer. Den innehåller tolv rekommendationer eller råd för att minska den individuella risken för cancer.

Hälsoråd för att minska risken för cancer

Cancerpreventionsplan för Västra sjukvårdsregionen

Västra samverkansnämnden antog 2016-12-16 en gemensam cancerpreventionsplan för Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Dokumentet är en fördjupning av den regionala utvecklingsplanen: En ännu bättre cancervård, Regional utvecklingsplan för cancervården i Västra sjukvårdsregionen 2015 och framåt. Målgruppen för cancerpreventionsplanen är politiker, tjänstemän och verksamheter som arbetar med utvecklingen av befolkningen hälsa. Planen är ett övergripande dokument som kan kompletteras med regionala och lokala handlingsplaner.

Cancerpreventionsplan för Västra sjukvårdsregionen, för utskrift (pdf)


Kontakta gärna oss om du vill veta mer om hur man kan förebygga cancer eller om du har idéer för preventionsarbetet. Vi erbjuder stöd, föreläsningar och workshops inom ramen för cancerprevention.

 Exempel på aktiviteter/utvecklingsprojekt

Faktaägare: Shirin Bartholdsson, utvecklingsledare Förebyggande insatser och hälsofrämjande cancervård
Sidan uppdaterad: 27 april 2017