Regional medicinsk riktlinje välgrundad misstanke om cancer

Den regionala medicinska riktlinjen för välgrundad misstanke om cancer hos vuxna är ett förtydligande av den regionala cancergarantin i Västra Götalandsregionen. Garantin innebär att vuxna patienter ska erbjudas besök hos sjukhusspecialist inom 14 dagar om det föreligger en välgrundad misstanke om cancer.

Regionala vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer. Den regionala medicinska riktlinjen för välgrundad misstanke om cancer hos vuxna omfattar följande diagnoser: 

  • blodcancer
  • bröstcancer
  • cancer i mage, tarm och bukhåla
  • lungcancer
  • sköldkörtelcancer
  • gynekologisk cancer
  • urologisk cancer

Vad är välgrundad misstanke om cancer?

Den regionala medicinska riktlinjen anger kriterierna för när det finns en välgrundad misstanke om cancer hos vuxna. Kriterierna skiljer sig åt beroende på cancerform och inkluderar både kliniska fynd och resultat från olika undersökningar, till exempel röntgen, laboratorieprover och endoskopiska fynd.

Vem ska göra vad?

I riktlinjen tydliggörs även ansvarsfördelningen mellan primärvård och sjukhusvård och mellan specialistkliniker inom slutenvården, när en välgrundad misstanke om cancer uppkommer.

Regional medicinsk riktlinje välgrundad misstanke om cancer hos vuxna (pdf)

Faktaägare: Marcela Ewing, specialistläkare allmänmedicin och onkologi, regional processägare tidig upptäckt
Sidan uppdaterad: 15 december 2015