Cancerrehabilitering och palliativ vård

RCC ska ha en plan som tillförsäkrar cancerpatienter tillgång till psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård av god kvalitet inom hela sjukvårdsregionen. RCC ska även arbeta för att stödet till cancerpatienters närstående utvecklas.

kvinna


Regionalt innehåll


Rehabilitering och palliativ vård i Västra sjukvårdsregionen

RCC Väst arbetar med ett olika insatser tillsammans med ett flertal aktörer för att förbättra cancerrehabilitering och psykosocialt stöd och den palliativa vården i regionen. Två viktiga delar är arbetet med regionala vårdprocesser och professionsspecifika nätverk. 

Läs mer om den regionala vårdprocessen för palliativ vård. 
Läs mer utveckling av cancerrehabilitering. 


Ansvarig redaktör: Jenny Patera
Gemensam information uppdaterad: 11 maj 2017

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 11 juli 2017

Regionalt