Aktuell statistik

Här hittar du aktuell statistik om den palliativa vården i Västsverige. Sidan uppdateras med färsk statistik cirka två gånger per år. Vi fokuserar i huvudsak på de kvalitetsdata som speglar olika delar av verksamheten i Västra Götaland och Halland.

Faktaägare: Maria Calissendorff, regional processägare palliativ vård
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Sidan uppdaterad: 11 juli 2017