Aktuell statistik

Här hittar du aktuell statistik om den palliativa vården i Västsverige. Sidan uppdateras med färsk statistik cirka två gånger per år. Vi fokuserar i huvudsak på de kvalitetsdata som speglar olika delar av verksamheten i Västra Götaland och Halland.

Faktaägare: Elisabet Löfdahl, onkolog, regional processägare palliativ vård
Sidan uppdaterad: 27 februari 2017