Kunskapsstöd

Dokument med riklinjer och stöd för dig möter patienter i livets slutskede.

Faktaägare: Maria Calissendorff, regional processägare palliativ vård
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 13 september 2017