Utbildningar inom palliativ vård

Webbutbildning i allmän palliativ vård

Utbildningen vänder sig till all personal som möter svårt sjuka och döende inom vård och omsorg i regionen, kommunerna samt privata vårdgivare i Västra Götaland.

Medarbetare inom VGR når utbildningen via Lärplattformen och anställda i kommunerna och privata aktörer i Västra Götaland får inbjudan via sina chefer.

Läs mer om webbutbildning i allmän palliativ vård här

Föreläsningar/utbildningar arrangerade av Palliativt centrum, Sahlgrenska Universistetssjukhuset

Samtalsutbildning för läkare

21 februari: Att drabbas av livshotande sjukdom och hur vi närmar oss svåra frågor om döden (pdf)

Sidan uppdaterad: 16 januari 2017