Regional arbetsgrupp för jämlik cancerrehabilitering

Följande personer ingår i den regionala arbetsgruppen för jämlik cancerrehabilitering i Västra sjukvårdsregionen.

Alingsås lasarett

Kontaktperson: Henrik Jonsson, verksamhetschef

Halland sjukhus

Kontaktperson: Lars-Göran Skarp, verksamhetschef

NU-sjukvården

Jeanette Persson, dietist
Monika Bengtsson, fysioterapeut (sjukgymnast)
Terese Palmberg, arbetsterapeut

Skaraborgs Sjukhus

Hanna Sundell, rehabiliteringskoordinator (arbetsterapeut)
Johanna Tallbacka, fysioterapeut (sjukgymnast) 
Julia Olsson, kurator
Kristina Kläppevik, dietist 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anna Carin Hagstig, dietist 
Birgitta Bååthe, fysioterapeut (sjukgymnast)
Camilla Wedenby, arbetsterapeut
Eva Silander, dietist 
Kerstin Karlsson, kurator
Linda Hemberg, kurator
Nils-Edvin Troli, sjuksköterska 

Södra Älvsborgs Sjukhus

Susanna Holschmacher, fysioterapeut (sjukgymnast) 
Helena Frederiksen, rehabiliteringskoordinator (arbetsterapeut)

Faktaägare: Chichi Malmström, utvecklingsledare psykosocialt stöd och cancerrehabilitering, RCC Väst
Sidan uppdaterad: 28 oktober 2016