Faktaägare: Gunnar Eckerdal, regional processägare, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Sidan uppdaterad: 24 februari 2017