Nationellt vårdprogram

Bilaga V: AML-specifik behandling – de viktigaste läkemedlen

För rekommenderade doser, se även avsnitt 9.2.1 Induktions- och konsolideringsbehandling och 9.2.3 Sviktbehandlingar.