18. Adjuvant behandling med bisfosfonater och densosumab