Nationellt vårdprogram

6.5 Kurator

Rekommendationer

Varje avdelning eller mottagning som vårdar patienter med cancer bör ha en kurator i teamet. 

Alla patienter och närstående bör få skriftlig information om hur de får kontakt med kuratorn.

Patienten bör erbjudas att träffa kurator när det gäller:

Kuratorn och patienten eller den närstående planerar därefter den fortsatta handläggningen. Efter samråd blir planeringen: 

I de fall patienten eller den närstående inte önskar kontakt med kurator ansvarar kontaktsjuksköterskan och läkaren för fortlöpande bedömning av fortsatt stöd.