13. Triage i GCK samt annan handläggning av avvikande prover vid laboratoriet