Kalender RCC Mellansverige


2
DEC
2020

Samverkan

Frågestund om nationell Min vårdplan

Tid: 2 december 2020 15:30 - 16:00
Plats: Skype för företag

Under 2020 kan du som arbetar i eller med vården ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om införandet av Min vårdplan. Under mötet ges även en uppdaterad status av det nationella arbetet.


3
DEC
2020

Mellansverige

Vårdprocessgruppsmöte inom njurcancer

Tid: 3 december 2020 10:00 - 12:00
Plats: Videomöte

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen inom njurcancer.


4
DEC
2020

Mellansverige

Vårdprocessgruppsmöte tjock- och ändtarmscancer

Tid: 4 december 2020 09:00 - 12:00
Plats: Videomöte

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för tjock- och ändtarmscancer. Mötet sker via video.


4
DEC
2020

Samverkan

Webbinarium: Miljarder till SVF – vad har vi fått för pengarna?

Tid: 4 december 2020 15:00 - 16:00
Plats: www.cancercentrum.se

Sedan standardiserade vårdförlopp (SVF) infördes i cancervården 2015, har regeringen satsat totalt 2,5 miljarder, för att korta väntetiderna, minska de regionala skillnaderna, höja kvaliteten, göra cancervården mer jämlik och patienterna mer nöjda. Nu har det gått sex år sedan SVF infördes. Hur har det gått – har utvecklingen motsvarat de höga förväntningarna?


9
DEC
2020

Mellansverige

Vårdprocessgruppsmöte palliativ vård

Tid: 9 december 2020 14:30 - 16:00
Plats: Videomöte

Distansmöte via Teams för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för palliativ vård.