Uppstartsmöte arbetsgruppen för tarmcancerscreening

Videomöte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för tarmcancerscreening.

Tid: 25 november

Plats: Videomöte

Anmäl dig till Catharina om du vill delta på mötet.

Vid frågor, kontakta

Catharina Östman

vårdprocesskoordinator

RCC Uppsala Örebro