Nationell vårdprogramgrupp cancerrehabilitering

 

Ordförande

Gunnar Eckerdal

överläkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg


Annika Asketun
fysioterapeut, RCC Sydöst 

Carina Mannefred,
socionom, RCC Väst

Emma Ohlsson Nevo
sjuksköterska, RCC Uppsala/Örebro

Heléne Öberg
fysioterapeut, verksamhetsutvecklare RCC Syd

Katja Vuollet Karlsson
onkologisjuksköterska, vårdutvecklare, RCC Norr 

Malgorzata Luber-Szumniak
allmänläkare, RCC Syd

Monica Berg
processledare Rehabiliteringscentrum Region Jönköping, RCC Sydöst 

Sofie Backman
dietist, RCC Norr

Sofie Grinneback
fysioterapeut, RCC Väst

Susanne Hellerstedt Börjesson
sjuksköterska, RCC Uppsala/Örebro

Ylva Hellstadius
sjuksköterska, RCC Stockholm/Gotland

Patientföreträdare

Jan Björklund 

Johan Dahl

Leif Eskelid

Leif Näckholm

Margareta Haag

Stödjande RCC

RCC SYD

Annika Wendt Wesén

verksamhetsutvecklare, vårdprogramhandläggare

RCC Syd