kunskapsstöd för dig i cancervården

RCC Norr och Norrlandstingen har en gemensam vision: "Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd". Tillsammans arbetar vi mot målet att färre ska insjukna i cancer och att fler ska få leva längre, med en bättre livskvalitet.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Ny version för SVF urinblåsa

Det standardiserade vårdförloppet för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna är nu reviderat och finns ute på remiss för synpunkter.

17 januari 2018 | Samverkan

Tre nya SVF införs 2018

Under 2018 har landstingen i uppdrag att införa tre nya standardiserade vårdförlopp. De befintliga vårdförloppen kommer vid behov att uppdateras.

11 januari 2018 | Samverkan

Anna-Lena Sunesson blir ny chef vid RCC Norr

Vill fortsätta arbetet med att utveckla cancervården, utifrån den nationella cancerstrategin och norra regionens vision.

11 januari 2018 | Norr

Radioreportage om RCC Norr och cancervården

Radiointervjuer om allt från förebyggande arbete och alarmsymtom till rehabilitering och palliativ vård.

8 januari 2018 | Norr

Vårdförlopp för hudmelanom uppdaterat

Det standardiserade vårdförloppet för hudmelanom är uppdaterat. Uppdateringen innebär bland annat förtydliganden om välgrundad misstanke.

4 januari 2018 | Samverkan

Fler insjuknar men färre dör i cancer

Några mindre cancerformer har ökat mycket.

19 december 2017 | Samverkan

Årets sista nyhetsbrev från RCC Norr

God jul från RCC Norr.

19 december 2017 | Norr

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Nationell konferens om funktionella besvär efter cancer i bäckenet

Behandling av cancer i bäckenet är hos många patienter förknippat med resttillstånd med försämrad livskvalitet som följd. Hur hjälper vi dessa patienter?

25 januari 2018 | Samverkan

Världscancerdagen 2018

För nionde året arrangerar Nätverket mot cancer traditionsenligt seminarium under den internationella Världscancerdagen 4 februari.

4 februari 2018 | Samverkan

Bättre vårdkedjor

Välkommen till fortbildning för koordinatorer inom standardiserade vårdförlopp (SVF), i norra sjukvårdsregionen.

1 mars 2018 | Norr

Sexuell hälsa vid cancer

Utbildning för profession inom cancervården.

12 mars 2018 | Norr

Regionala cancerdagar

Två innehållsrika dagar, där vi gemensamt ska ta fortsatta steg i att utveckla regionens cancervård och forskning.

19 april 2018 | Norr

Psykosocial hälsa vid cancer

Utbildning för profession inom cancervården.

16 maj 2018 | Norr

Se fler händelser

Kalenderhändelser