kunskapsstöd för dig i cancervården

RCC Norr och Norrlandstingen har en gemensam vision: "Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd". Tillsammans arbetar vi mot målet att färre ska insjukna i cancer och att fler ska få leva längre, med en bättre livskvalitet.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Överenskommelse 2018 om kortare väntetider i cancervården

Regeringen avger även en avsiktsförklaring för sitt fortsatta arbete med cancervården efter 2018.

15 december 2017 | Samverkan

Ny systemutvecklare vid RCC Norr

14 december 2017 | Norr

Första nationella vårdprogrammet för analcancer är klart

Utmaningar framöver är att ytterligare förbättra botfrekvensen och samtidigt reducera biverkningarna.

14 december 2017 | Samverkan

Ny processledare för barnonkologi

Vill arbeta för en likvärdig uppföljning av alla som behandlats för cancer i barndomen.

13 december 2017 | Norr

Arvid Widenlou Nordmark stärker RCC:s kvalitetsregisterarbete

Arvid Widenlou Nordmark är Regionala cancercentrums nye nationelle samordnare för kvalitetsregisterområdet.

7 december 2017 | Samverkan

Hantering av recidiv i SVF

Standardiserade vårdförlopp kommer inte inkludera patienter som får återfall under pågående uppföljning.

7 december 2017 | Samverkan

Verksamheten igång vid tre nya nationella vårdenheter

Från 1 november är ytterligare tre komplicerade canceråtgärder nationellt koncentrerade till två ställen i landet.

4 december 2017 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Uppföljning av projektet sunda solvanor för alla barn

Målgrupp: folkhälsochef, BHV-chef, BHV-överläkare och primärvårdschef i norra sjukvårdsregionen.

16 januari 2018 | Norr

Nationell konferens om funktionella besvär efter cancer i bäckenet

Behandling av cancer i bäckenet är hos många patienter förknippat med resttillstånd med försämrad livskvalitet som följd. Hur hjälper vi dessa patienter?

25 januari 2018 | Samverkan

Världscancerdagen 2018

För nionde året arrangerar Nätverket mot cancer traditionsenligt seminarium under den internationella Världscancerdagen 4 februari.

4 februari 2018 | Samverkan

Bättre vårdkedjor

Välkommen till fortbildning för koordinatorer inom standardiserade vårdförlopp (SVF), i norra sjukvårdsregionen.

1 mars 2018 | Norr

Sexuell hälsa vid cancer

Utbildning för profession inom cancervården.

12 mars 2018 | Norr

Regionala cancerdagar

Två innehållsrika dagar, där vi gemensamt ska ta fortsatta steg i att utveckla regionens cancervård och forskning.

19 april 2018 | Norr

Se fler händelser

Kalenderhändelser