MENY

Gällande vårdprogram

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2016-04-21

12. Lever och pancreas

Mycket lite är känt om sena leverkomplikationer efter cancerbehandling hos barn. Strålbehandling, extensiv kirurgi, kronisk GvHD, hepatiter och vissa cytostatika kan i vissa fall förstärka varandras leverskadliga effekt.

12.1 Riskfaktorer

  • Cytostatika – Actinomycin D och doxorubicin kan potentiera leverskada om de ges samtidigt med strålbehandling. Antimetaboliter (6merkaptopurin, 6-tioguanin och methotrexat) kan ge akut leverpåverkan (ex. veno-ocklusiv sjukdom) och vissa data pekar på att även kroniska besvär kan förekomma (104). Asparginase kan orsaka akut pankreatit och i enstaka fall kronisk pankreatit. Det kan även orsaka pseudocystor i pancreas, som vanligen går i spontan regress. Vid kroniska tillstånd finns risk för diabetes mellitus (105) (Se kapitel 23 Metabola syndromet). 
  • Strålbehandling – Doser > 20 Gy mot hela levern eller > 40 Gy mot halva levern medför ökad risk för nedsatt funktion, med högre risk ju yngre barnet är vid strålbehandlingen (106).
  • Kirurgi – Partiell hepatektomi kan medföra ökad risk för leverpåverkan vid strålbehandling.
  • Övrigt – Framför allt kronisk GvHD samt virusinfektion med hepatit efter transfusion ger ökad risk. Multipla transfusioner kan ge upphov till järninlagring i bl.a. levern.

12.2 Målsättning

Målsättningen är att vid avslutningen av behandlingen identifiera de individer som behöver specifik uppföljning. Allmän information om övervikt, drogmissbruk och alkohol kan vara av värde.

12.3 Uppföljning

Direkt efter avslutad behandling tas prov på ASAT, ALAT, bilirubin, ALP samt hepatitantikroppar. Ferritin kan övervägas vid multipla transfusioner.

12.3.1 Vid normala värden

Ny provtagning görs endast vid klinisk misstanke om leverpåverkan, t.ex. hepatomegali, ikterus eller ascites.

12.3.2 Vid avvikelser

Förnyad provtagning görs 1-2 gånger per år beroende på avvikelse

12.3.3 Vid bestående avvikelse

Kontakt tas med hepatolog för ställningstagande till leverbiopsi.

12.4 Kunskapsunderlag

Akut leverpåverkan är relativt vanligt förekommande vid barncancerbehandling, men kronisk sådan ses mycket sällan. Det är viktigt att komma ihåg är att patienter vars leverfunktion är påverkad av hepatit är extra känsliga för hepatotoxisk behandling. Mycket lite är känt om sena leverkomplikationer (107-109).