MENY

Gällande vårdprogram

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2016-04-21

31. Vårdprogramgrupp

31.1 Vårdprogramgruppens sammansättning

Flera av medlemmarna i SALUB har inom RCC-organisationerna processägare- eller ledaransvar inom vårdprocesserna för barn, och de har samtliga deltagit i arbetet med detta vårdprogram. Dessutom har en representant från vuxencancervård från varje RCC deltagit. Arbetsgruppens sammansättning har varit multiprofessionell, med två sjuksköterskor, kurator/socionom, fyra patientrepresentanter samt ett stort antal adjungerade författare från olika medicinska specialiteter. 

31.2 Vårdprogramgruppen

Ordförande

Marianne Jarfelt

Medicine doktor, överläkare

Sahlgrenska universitetssjukhuset, RCC Väst

Övrig vårdprogramsgrupp

Anna-Maja Svärd,

Överläkare

Norrlands universitetssjukhus, RCC Norr

 

Ulf Hjalmars

Medicine doktor, överläkare

Norrlands universitetssjukhus, RCC Norr

 

Ulla Martinsson

Medicine doktor, överläkare

Akademiska sjukhuset, RCC Uppsala/Örebro

 

Per Frisk

Docent, överläkare

Akademiska sjukhuset, RCC Uppsala/Örebro

 

Johan Arvidson

Medicine doktor, överläkare

RCC Uppsala/Örebro

 

Stefan Söderhäll

Medicine doktor, överläkare

Astrid Lindgrens barnsjukhus, RCC Stockholm/Gotland

 

Fredrik Baecklund

Doktorand vid Karolinska Institutet, specialist i allmän onkologi

Karolinska sjukhuset, RCC Stockholm/Gotland

 

Mikael Behrendtz

Överläkare

Universitetssjukhuset i Linköping, RCC Sydöst

 

Måns Agrup

Överläkare

Universitetssjukhuset i Linköping, RCC Sydöst

 

Thomas Björk Eriksson

Docent, överläkare

Sahlgrenska universitetssjukhuset, RCC Väst

 

Lars Hjorth

 Medicine doktor, överläkare

Skånes universitetssjukhus, RCC Syd

 

Thomas Relander

Docent, överläkare

Skånes universitetssjukhus, RCC Syd

 

31.2.1 Adjungerade författare

Aleksander Giwercman

Professor, överläkare

Skånes universitetssjukhus

 

André Idegård

Patientrepresentant

 

Anna Nilsson

Docent, överläkare

Sahlgrenska universitetssjukhuset

 

Arja Harila-Saari

Docent

Karolinska Universitetssjukhuset

 

Birgitta Lannering

Professor, överläkare

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

 

Britt Eden Strömberg,

Docent, överläkare

Akademiska sjukhuset

 

Cecilia Follin

Medicine doktor, leg sjuksköterska

Skånes universitetssjukhus

 

Cecilia Petersen

Medicine doktor, överläkare

Karolinska universitetssjukhuset

 

Charlotta All-Eriksson

Medicine doktor, överläkare

St. Eriks sjukhus

 

Charlotte Höybye

Docent, överläkare

Karolinska universitetssjukhuset

 

Chichi Malmström

Socionom, utvecklingsledare

Regionalt cancercentrum väst

 

Eva Nylander

Professor, överläkare

Universitetssjukhuset i Linköping

 

Eva Marie Erfurth

Professor, överläkare

Skånes universitetssjukhus

 

Hans Fors

Medicine doktor, överläkare

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och Norra Älvsborgs Länssjukhus

 

Hasse Ejnell

Docent, överläkare

Sahlgrenska sjukhuset

 

Ingrid Emanuelson

Docent, överläkare

Habilitering och hälsa, Västra Frölunda

 

Jacek Winiarski

Professor, överläkare

Astrid Lindgrens barnsjukhus

 

Karin Bergmark

Medicine doktor, överläkare

Sahlgrenska sjukhuset

 

Karin Garming Legert

Universitetsadjunkt, medicine doktor, bitr. övertandläkare

Karolinska institutet/Karolinska universitetssjukhuset

 

Karin Leifland

Medicine doktor, överläkare

Södersjukhuset

 

Kenny Rodriguez Wallberg

Docent, överläkare

Karolinska universitetssjukhuset

 

Kirsti Pekkanen

Leg sjuksköterska, specialistsjuksköterska barn och ungdom

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Maria Elfving

Medicine doktor, överläkare

Skånes universitetssjukhus

 

Maria Hofflander

Patientrepresentant

 

Maria Karlsson

Medicine doktor, bitr. överläkare

Karolinska sjukhuset

 

Mariann Grufman

Barn- och ungdomsläkare

Närhälsan, BUM Kungshöjd

 

Peter Barany

Docent, överläkare

Karolinska universitetssjukhuset

 

Stanislaw Garwicz

Professor, överläkare

Skånes universitetssjukhus

 

Sten Bergström

Medicine doktor, överläkare

Astrid Lindgren barnsjukhus

 

Stefan Sjöberg

Docent, överläkare

Hallands sjukhus Halmstad

 

Torben Ek

Medicine doktor, överläkare

Hallands sjukhus Halmstad

 

Ulf Thilén

Medicine doktor, överläkare

Skånes universitetssjukhus

 

31.2.2 Stödjande funktion

Christina Landegren

Leg. sjuksköterska, vårdprogramshandläggare

RCC Syd

Stödjande regionalt cancercentrum: Regionalt cancercentrum Syd.

31.3 Jäv och andra bindningar

Jävsdeklarationer finns från samtliga medlemmar i vårdprogramgruppen. Kapitelförfattare och övriga ansvariga är utvalda så att de ska ha expertkunskap inom sina respektive områden. Utifrån befintliga jävsdeklarationer finns ingen relevant jävsproblematik för innehållet i kapitlen, inkluderande evidensgradering och slutsatser.