MENY

Gällande vårdprogram

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2016-04-21

7. Neurologiska och neurokognitiva biverkningar – perifera nervsystemet

Bestående perifera bortfallssymtom är ovanliga efter barncancerbehandling.

7.1 Riskfaktorer

  • Kirurgi som orsakat perifer nervskada.
  • Cytostatikabehandling: Vincaalkaloider medför ofta akut neuropati, som i sällsynta fall kan bli bestående (49). Annan neurologisk sjukdom kan öka risken för bestående cytostatikaorsakad perifer neuropati även vid lägre doser (50, 51). Behandling med cisplatin kan hos barn i sällsynta fall ge en kronisk sensorisk neuropati (52).
  • Strålbehandling: permanenta nervskador uppträder sällan vid doser <55 Gy (53, 54).

7.2 Målsättning

Att hitta de individer som får bestående symtomgivande perifer nervskada och ge adekvat behandling och uppföljning.

7.3 Uppföljning

Alla patienter som fått vincaalkaloider bör kontrolleras med senreflexer och motorik i samband med att behandlingen avslutas, och fortsatt under uppväxten. Hos vissa patienter kvarstår reflexbortfall, vilket ofta inte ger framtida besvär. Vid symtom (ex tendens till pes cavus alt. droppfot) bör neurofysiologisk utredning och bedömning av fysioterapeut/arbetsterapeut utföras. Kvarstående kranialnervspåverkan t.ex. facialispares, bör bedömas av plastikkirurg.

7.4 Kunskapsunderlag

Vid en perifer neuropati är det mest påtagliga motoriska inslaget en försvagning eller bortfall av perifera reflexer i benen vilket medför en klumpig gång. Kranialnervspåverkan, där ptos och facialispares är det vanligaste symtomet, förekommer också liksom sensorisk påverkan, i form av smärta och/eller parestesier. Neuropati orsakad av cytostatika är oftast inte bestående.