MENY

Gällande vårdprogram

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2016-04-21

Bilaga 2 Sammanställning av cancerbehandling

En PDF-kopia till patient och vårdgivare kan tas ut från SALUB-registret efter det att uppgifter om behandling och plan för uppföljning matats in i registret. Följande är ett exempel för att ge en bild av vilken typ av information som finns i sammanfattningen, alla data är inte ifyllda i detta exempel.