Till regionspecifikt innehåll

Akut lymfatisk leukemi

Akut lymfatisk leukemi (ALL) är en sjukdom som huvudsakligen engagerar benmärgen, men där sjuka celler ofta återfinns även i lymfkörtlar, lever och mjälte. Även engagemang i centrala nervsystemet förekommer. Orsaken till sjukdomen är i de allra flesta fall okänd.

ALL förekommer i alla åldrar och incidensen är högst i barnaåren. Varje år insjuknar cirka 50 personer i vuxen ålder. Prognosen vid ALL är åldersberoende och behandlingsresultaten är bäst för patienter upp till 45 år. Prognosen för den enskilda patienten beror inte bara av ålder och allmäntillstånd utan också av ALL-sjukdomens karaktär, där bland annat förekomst av speciella genetiska förändringar i de sjuka cellerna, typ av ALL och initialt svar på given behandling har betydelse.

De nationella riktlinjerna innehåller behandlingsrekommendationer för de olika undergrupperna av ALL och för yngre patienter med Philadelphia-negativ ALL är behandlingsprotokollet gemensamt för barn och vuxna.  

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Blodcancer i Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro organiserar en sjukvårdsregional vårdprocessgrupp samt ett sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk inom blodcancer.

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk