Nationellt kvalitetsregister kronisk lymfatisk leukemi

Registret inkluderar alla nydiagnostiserade fall av KLL. Patienterna ska vara 16 år och äldre vilket innebär cirka 500 nya fall per år.

Nationell rapport - diagnosår 2007 - 2014 (2016) (pdf)

Sammanställning av nationella data från kvalitetsregistret görs vartannat år. Alla rapporter finns i menyn till vänster. 

Kvalitetsindikatorer

  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 79 procent, 2014

År 2000 till 2007 registrerades KLL i det Svenska Lymfomregistret. Sedan 2007 är det ett eget register. Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland ansvarar för registret.

 


Faktaägare: Mattias Mattsson, hematolog, Akademiska sjukhuset, UppsalaMattias Mattsson, hematolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Gemensam information uppdaterad: 15 november 2016

Regional information uppdaterad: 1 december 2016