MENY
Till regionspecifikt innehåll

Vårdprogram kronisk lymfatisk leukemi

Det nationella vårdprogrammet för kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018 och gäller för alla patienter med KLL.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf, nytt fönster)

Under hösten 2018 har en mindre revidering genomförts med följande ändringar

 • Reviderade kapitel om kompletterande utredning.
 • IGHV-genmutationsstatus ska tas innan första behandlingsstart.
  Provet är prognostiskt för behandlingssvar och tid till progress.
 • Revidering av relapsbehandling
  Venetoclax rekommenderas som andra linjens behandling vid 17p-deletion/ TP53-mutation vid svikt på ibrutinib (alternativt idelalisib).
  Venetoclax rekommenderas vid sjukdomsprogress utan 17p-deletion/TP53-mutation efter svikt på immunokemoterapi och B-cellsreceptorhämmare.
 • Ett avsnitt om venetoclax har lagts till. Bilaga 4 ”Behandlingsregimer vid KLL”.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm-Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regional medicinsk riktlinje kronisk lymfatisk leukemi

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regional medicinsk riktlinje Kronisk Lymfatisk Leukemi (pdf)


Faktaägare:Mattias Mattsson, hematolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Gemensam information uppdaterad: 23 november 2018