MENY

Gällande vårdprogram mantelcellslymfom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-02-06.

18. Uppföljning

Vid uppföljning efter avslutad behandling får man skilja mellan olika målsättningar med besöken: 

  1. Diagnos av eventuellt återfall (ska då anmälas i INCA).
  2. Kontroll av eventuella biverkningar, inklusive infektionsanamnes, och hjälp att reducera dessa.
  3. Psykosocialt stöd och värdering av rehabiliteringsbehov.
  4. Sjukskrivning och eventuella andra intyg.

Alla dessa aspekter är viktigast under den första tiden efter avslutad behandling och har i stort sett försvunnit två år efter avslutad behandling. 

Rekommenderade återbesök för patienter i komplett remission:

 • Första två åren
  • efter genomförd responsutvärdering – ca 8 veckor efter avslutad behandling
  • därefter med 3–6 månaders intervall.
 • Följande år
  • med 6–12 månaders intervall. 

I samband med besöken rekommenderas blodprover för

 • Blodstatus, inkl. diff.
 • Vid upprepade infektioner: uteslut hypogammaglobulinemi.

Radiologisk undersökning utförs enbart vid misstanke om återfall.