Nationellt vårdprogram myelom

Målsättningen med nationella vårdprogram är att alla patienter i Sverige ska ha tillgång till samma behandlingsmöjligheter oavsett bostadsort. Tillgång till rehabilitering och god livskvalitet under och efter behandling är andra viktiga målsättningar med nationella vårdprogram.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf) 

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.

Vårdprogram på remiss

En uppdaterad version av vårdprogrammet är ute på remiss.

Ta del av remissversionen här

Faktaägare: Bo Björkstrand, hematolog, Karolinska Universitetsjukhuset, Huddinge
Gemensam information uppdaterad: 14 november 2017

Regionalt